باندهای پزشکی ایران

باندهای پزشکی ایران


اطلاعات تماس


مدیرعامل :دکترعباس مه
وب سایت :http://www.bpi-co.com
پست الکترونیک :
تلفن: +982188742610
نمابر :+982188742609
آدرس: تهران، خيابان سهروردی شمالی، خيابان شهيد ميرزای زينالی، شماره 146، طبقه اول
کد پستی: 1576984714

ارسال پیامScroll